Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:17.10.2016Juhataja:komisjoni esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:17:35  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk, Kalev Kallo, Igor Kravtšenko, Madis Kübar, Leonid Mihhailov, Dmitri Pavlov, Anton Stalnuhhin, Toivo Tootsen, Rostislav Troškov, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Karli Lambot.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Hele Põld, Triin Verro.
Puudusid: Juri Danilov, Toivo Jürgenson, Ants Leemets, Anto Liivat, Vladimir Panov, Õnne Pillak, Reet Roos, Tarvo Sarmet, Edgar Savisaar.
Kutsutud: Katrin Kendra  linna finantsdirektor, Krista Kink  Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist, Liivar Luts  Tallinna Transpordiameti arenguosakonna projektijuht, Silver Tamm  linnakassa juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME185  Tallinna linna 2016. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele linnavolikogu istungil.
Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 26.10.2016 kell 12.00.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
2ME192  Mittetulundustegevuse toetuse andmise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rostislav Troškov
3ME193  Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011 määruse nr 38 "Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Muuta määruse eelnõu § 1 punkti 7 ja asendada sõnad "linnavalitsuse määrusega" sõnadega "ameti juhataja haldusaktiga".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toivo Tootsen
4OE190  Osalemine EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "FinEst Link – Soome-Eesti Transpordiühendus", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajaletoetada eelnõu esitatud kujul.
5OE191  Osalemine EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „FinEstSmartMobility – Helsingi Läänesadama – Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil”, sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajaletoetada eelnõu esitatud kujul.