Tallinna Linnavolikogu Linnavarakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:10Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:23.11.2016Juhataja:komisjoni esimees Leonid Mihhailov
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:17:50  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Vladimir Afanasjev, Juri Danilov, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Hanno Matto, Leonid Mihhailov, Vladimir Rusnak, Aleksandr Zdankevitš, teised komisjoni liikmed Svetlana Baltina, Riho Nüüd, Ago Talalaev.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Hele Põld.
Puudusid: Sofja Derjugina, Ivo Kivirand, Deniss Presnetsov, Julia Timerbulatova, Reet Trei, Eha Võrk, Aavo Vään.
Kutsutud: Alo Brandt  Tallinna Linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja, Robert Kriesenthal  Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse linnakassa osakonna juhtivspetsialist, Priit Pärtelpoeg  Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 7      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME211  Tallinna linna 2017. aasta eelarvetoetada eelnõu esitatud kujul.
2OE208  Eesti Vabariigi omandis oleva Rannamõisa tee 38c kinnistu tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistule valitseja määraminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Vladimir Afanasjev
3OE210  Eesti Vabariigi omandis olevate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistutele valitseja määraminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
4OE199  Tallinna linna omandis oleva Reha tn 7 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 5 kinnisasja pindalade ja piiride muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko
5OE212  Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuse nr 181 "M. Härma tn 1-34 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
6OE213  Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2015 otsuse nr 147 "A. H. Tammsaare tee 129-69 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
7OE214  Tallinna Linnavolikogu 29. oktoobri 2015 otsuse nr 163 "Pärnu mnt 123a-18 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistaminetoetada eelnõu esitatud kujul.