Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Stenogramm] [Pealehele] []
Protokolli number:11  
Istungi kuupäev:18.05.2017Juhataja:linnavolikogu esimees Kalev Kallo
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:19:38  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Vladimir Afanasjev, Jaak Ahelik, Irina Antonjuk, Olga Barabaner, Aleksander Bessedin, Sergei Bogovski, Juri Danilov, Ivi Eenmaa, Irina Embrich, Jüri Ennet, Elena Glebova, Igor Jermakov, Jaak Juske, Daisy Järva, Kalev Kallo, Valeri Kislitsõn, Andres Kollist, Nikolai Korb, Tarmo Kruusimäe, Elle Kull, Kaie Kõrb, Madis Kübar, Kaja Laanmäe, Lauri Laats, Ants Leemets, Mark Levin, Anto Liivat, Natalia Malleus, Peeter Mardna, Hanno Matto, Erki Nool, Larissa Novožilova, Meelis Pai, Vladimir Panov, Dmitri Pavlov, Ants Pilving, Deniss Presnetsov, Nelli Privalova, Priidu Pärna, Vladimir Rusnak, Aleksei Semjonov, Maris Sild, Anton Stalnuhhin, Niina Sõtnik, Aleksandr Zdankevitš, Heidy Tamme, Julia Timerbulatova, Eduard Toman, Toivo Tootsen, Rostislav Troškov, Elmar-Johannes Truu, Abdul Hamid Turay, Külli Urb, Jaak Uudmäe, Kairi Uustulnd, Ruslana Veber, Andres Öpik, Avo Üprus, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Kalle Klandorf,  Mihhail Kõlvart,  Merike Martinson, abilinnapea Arvo Sarapuu, abilinnapea Eha Võrk, linnavolikogu kantselei teenistujad Karin Benksohn, Natalja Gromovaja, Liina Kaev, Kersti Kalvet-Sepp, Erkki-Alo Kirde, Marek Leemets, Monika Maljukov, Kristiina Must, Inga Müür, Anne Parksepp, Hele Põld, Birgit Remiküll, Tiia Selberg, Marii Viks.
Kutsutud: Inna Fjodorova Tallinna Linnavolikogu liige  Tallinna Kesklinna vanema asetäitja, Juhan Hindov  Haabersti linnaosa vanema asetäitja, Marek Jürgenson  Haabersti linnaosa vanem, Katrin Kendra  linna finantsdirektor, Eve Levand  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna terviseedenduse vanemspetsialist, Jaanus Martinov  abilinnapea Merike Martinsoni nõunik, Nele  Matsutsa  Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja  Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja , Karine Oganesjan  linnavolikogu esimehe nõunik  Tallinna Linnavolikogu Kantselei  abilinnapea Mihhail Kõlvarti referent, Marianna Otsa  abilinnapea Kalle Klandorfi nõunik, Moonika Parksepp  linnavalitsuse liikmete büroode juht, Andrus Parm  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist  Tallinna haridusameti haldusosakonna peaspetsialist, Priit Pärtelpoeg  Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja, Julia Trofimova  linna avalike suhete teenistuse meediaspetsialist, Hannes Vaga  Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 47      vastu: 0      erapooletuid: 1    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:04  504701 failPäevakorra kinnitamine

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
16:03:15  16:03:27  Madis Kübar    Sõnavõtt    

#PäevakorrapunktOtsus
1ME79  Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:20  5840100 failSuunata II lugemisele

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
16:05:03  16:40:55  Taavi Aas    Kõne    
16:13:45  16:14:21  Ants Leemets    Küsimus    
16:15:24  16:16:03  Ivi Eenmaa    Küsimus    
16:17:51  16:18:28  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
16:20:12  16:20:39  Madis Kübar    Küsimus    
16:21:02  16:21:32  Ants Leemets    Küsimus    
16:22:47  16:23:16  Ivi Eenmaa    Küsimus    
16:24:43  16:25:19  Anto Liivat    Küsimus    
16:26:08  16:26:29  Madis Kübar    Küsimus    
16:27:43  16:28:03  Jaak Ahelik    Küsimus    
16:28:19  16:29:05  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
16:29:32  16:30:12  Kairi Uustulnd    Küsimus    
16:31:42  16:32:02  Hanno Matto    Küsimus    
16:32:34  16:32:52  Priidu Pärna    Küsimus    
16:33:13  16:33:58  Kairi Uustulnd    Küsimus    
16:34:36  16:34:58  Priidu Pärna    Küsimus    
16:35:13  16:35:27  Jaak Uudmäe    Küsimus    
16:36:30  16:37:20  Anto Liivat    Küsimus    
16:38:25  16:38:57  Hanno Matto    Küsimus    
16:39:41  16:40:27  Külli Urb    Küsimus    
16:41:04  16:42:46  Toivo Tootsen    Kõne    
16:42:59  16:47:38  Anto Liivat    Kõne    
16:47:53  16:52:24  Peeter Mardna    Kõne    
16:52:42  16:56:56  Madis Kübar    Kõne    
16:57:01  17:02:05  Tarmo Kruusimäe    Kõne    
17:02:12  17:08:03  Ants Leemets    Kõne    
17:08:14  17:11:19  Jüri Ennet    Kõne    
17:11:23  17:13:45  Jaak Juske    Kõne    
17:13:51  17:18:16  Elmar-Johannes Truu    Kõne    
17:18:20  17:19:07  Priidu Pärna    Sõnavõtt    
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
2ME78  Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:44  583563 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
17:21:06  17:31:27  Kalle Klandorf    Kõne    
17:23:08  17:23:44  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
17:24:28  17:24:35  Ants Leemets    Küsimus    
17:25:29  17:25:47  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
17:26:26  17:27:09  Madis Kübar    Küsimus    
17:27:29  17:27:50  Ants Leemets    Küsimus    
17:28:02  17:28:32  Erki Nool    Küsimus    
17:28:52  17:29:20  Madis Kübar    Küsimus    
17:29:36  17:30:16  Priidu Pärna    Küsimus    
17:30:48  17:31:12  Priidu Pärna    Küsimus    
17:31:32  17:32:08  Nikolai Korb    Kõne    
17:32:20  17:37:21  Tarmo Kruusimäe    Kõne    
17:37:29  17:43:29  Vladimir Panov    Kõne    
17:43:32  17:43:43  Ants Leemets    Sõnavõtt    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 9 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus.
3ME70  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 "Tallinna Linnavaraameti põhimäärus" muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:07  583312 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:02:54  18:06:13  Eha Võrk    Kõne    
18:03:59  18:04:33  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:04:45  18:05:09  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:06:20  18:06:46  Ants Pilving    Kõne    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 10 Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 "Tallinna Linnavaraameti põhimäärus" muutmine.
4OE72  Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" ja volituse andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:11  583901 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:08:02  18:09:32  Eha Võrk    Kõne    
18:09:42  18:10:12  Vladimir Afanasjev    Kõne    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 53 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" ja volituse andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale.
5OE66  Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 88 "Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas" ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:23  584000 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:11:42  18:15:51  Kalle Klandorf    Kõne    
18:13:07  18:13:44  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:14:16  18:14:40  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:14:57  18:15:13  Ants Leemets    Küsimus    
18:16:03  18:17:09  Vladimir Panov    Kõne    
18:17:20  18:22:30  Tarmo Kruusimäe    Kõne    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 54 Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 88 "Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas" ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine.
6OE73  Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 "Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas Haabersti linnaosas" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioonide 1, 2 ja 14 osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:32  584300 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:24:27  18:30:05  Taavi Aas    Kõne    
18:25:50  18:26:12  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:27:11  18:27:44  Ants Leemets    Küsimus    
18:28:31  18:29:11  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:29:39  18:29:49  Ants Leemets    Küsimus    
18:30:23  18:30:57  Vladimir Panov    Kõne    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 55 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 "Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas Haabersti linnaosas" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioonide 1, 2 ja 14 osas.
7OE71  Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2015.– 2016.aastal
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:45  583812 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:32:19  18:42:03  Irina Antonjuk    Kõne    
18:39:08  18:39:32  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:40:33  18:41:04  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:42:18  18:44:23  Tarmo Kruusimäe    Sõnavõtt    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 56 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2015.– 2016.aastal.
8OE69  Tallinna linnaga ühisomandis oleva Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva Saare tee 17-3 eluruumi mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:49  583901 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:46:12  18:48:15  Eha Võrk    Kõne    
18:47:25  18:47:36  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:48:22  18:48:50  Juri Danilov    Kõne    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 57 Tallinna linnaga ühisomandis oleva Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva Saare tee 17-3 eluruumi mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale.
9OE67  Kinnisomandist loobumine (Ida-Virumaa Lüganuse vald Püssi linn Viru tn 6‑41)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:57  583801 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:50:07  18:56:18  Eha Võrk    Kõne    
18:51:52  18:52:15  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:52:45  18:53:17  Priidu Pärna    Küsimus    
18:54:40  18:55:21  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:56:24  18:56:49  Julia Timerbulatova    Kõne    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 58 Kinnisomandist loobumine (Ida-Virumaa Lüganuse vald Püssi linn Viru tn 6‑41).
10OE68  Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuva Pargi tn 3A-6 korteriomandi tasuta võõrandamine Kiviõli linnale
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:02  583910 failEelnõu lõpphääletus

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:58:01  19:00:46  Eha Võrk    Kõne    
18:58:46  18:59:05  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
18:59:26  18:59:54  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
19:00:56  19:01:28  Deniss Presnetsov    Kõne    
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 59 Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuva Pargi tn 3A-6 korteriomandi tasuta võõrandamine Kiviõli linnale.
11Arupärimisele vastamine: Seoses Tallinna Televisiooniga
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:02:44  19:09:09  Taavi Aas    Kõne    
19:02:59  19:03:27  Madis Kübar    Küsimus    
19:04:39  19:05:08  Madis Kübar    Küsimus    
19:05:58  19:06:15  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
19:06:57  19:07:09  Avo Üprus    Küsimus    
19:07:24  19:07:48  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
19:08:17  19:08:28  Avo Üprus    Küsimus    
arupärimine sai vastuse
12Arupärimisele vastamine: Pae 37/Võidujooksu 18 uuest erihooldekodu eluhoonest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Külli Urb. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:09:33  19:12:28  Merike Martinson    Kõne    
19:10:36  19:10:59  Külli Urb    Küsimus    
arupärimine sai vastuse
13Arupärimisele vastamine: Raske ja sügava puudega lapse hoiukodu teenuse kvaliteet
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Külli Urb. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:12:50  19:17:23  Merike Martinson    Kõne    
19:15:27  19:16:11  Külli Urb    Küsimus    
arupärimine sai vastuse
14Arupärimisele vastamine: Meditsiinilise näidustusega üle 19-aastaste inimeste üldnarkoosiga hambaravi kättesaadavusest Tallinnas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Külli Urb. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:17:37  19:22:48  Merike Martinson    Kõne    
19:20:35  19:21:29  Külli Urb    Küsimus    
19:21:59  19:22:13  Külli Urb    Küsimus    
arupärimine sai vastuse
15Arupärimisele vastamine: Probleemidest Tallinna jäätmeveo korralduses
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets. Vastab abilinnapea Arvo Sarapuu
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
16Arupärimisele vastamine: Toitlustusest Tallinna lasteaedades
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
17Arupärimisele vastamine: GAG laienemisest aadressile Vana-Kalamaja 9
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Päevakorrapunkti stenogramm

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:23:48  19:35:03  Mihhail Kõlvart    Kõne    
19:24:16  19:25:18  Kairi Uustulnd    Küsimus    
19:26:19  19:27:11  Kairi Uustulnd    Küsimus    
19:29:23  19:29:49  Priidu Pärna    Küsimus    
19:31:59  19:32:40  Erki Nool    Küsimus    
19:33:16  19:33:45  Tarmo Kruusimäe    Küsimus    
arupärimine sai vastuse
 Arupärimisele vastamine: Vanalinna prügikonteineritest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Avalduste ärakuulamine
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:35:18  19:37:13  Tarmo Kruusimäe    Kõne    
Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
9. mai pidustuste kohtaIsamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäeabilinnapea Taavi Aas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
24.05.2017
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Istungil esitatud eelnõud