Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14  
Koosoleku kuupäev:14.09.2017Juhataja:linnavolikogu esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Kalev Kallo, Rostislav Troškov, linnavolikogu kantselei teenistujad Sander Andla, Liina Kaev, Kersti Kalvet-Sepp, Erkki-Alo Kirde, Marek Leemets, Inga Müür, Anne Parksepp, Hele Põld, Birgit Remiküll, Marii Viks.
õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja Tiina Kitsing.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1Ülevaade Tallinna noortevolikogu tööstvõtta linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
2OE159  Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
3ME158  Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsuselevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
4OE149  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidulevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
5ME142  Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017–2021võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
6OE147  Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskuse asutaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
7OE140  Lasnamäe munitsipaalkaupluse majandustegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll 2014.-2016. aastalvõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
8OE141  Tuukri tn 1-1 ja Tuukri tn 1-2 korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
9OE139  Katusepapi tn 7-13 ja Katusepapi tn 7-14 korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
10OE135  Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 otsuse nr 125 "Pöörise tn 2 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
11OE144  Eesti Vabariigi omandis olevate Kakumäe tee 222, Kakumäe tee T28 kinnistu jagamisel tekkiva Kakumäe tee T28 kinnistu ja moodustatava Kakumäe tee T27 kinnistu tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitseja määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
12OE145  Kotzebue tn 6a kinnisasjale Kotzebue tn 6 kinnisasja kasuks läbipääsuservituudi seadmine ja Kotzebue tn 6a kinnisasja võõrandamine Eesti Kunstiakadeemialevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
13OE148  Sügise tn 11 korteriomandite koosseisu kuuluva kinnisasja osa sundvõõrandaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
14OE146  Ankru tn 1‑45 sotsiaalkorteriks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
15OE117  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele moodustada komisjon varajase võõrkeeleõppe pilootprojekti väljatöötamiseks ja algatamiseks Tallinna munitsipaallasteaedadesvõtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Tallinna koolijuhtide eesti keele oskusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak ja Reformierakonna fraktsiooni liige Ivi Eenmaa. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE9  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisest) (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
2OE161  Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2012 otsusega nr 95 kehtestatud "Pronksi tn 6a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine V. Reimani tn 3 kinnistu osasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
3OE14  Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
4OE24  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tallinna ühendatud jalgrattateede programmi väljatöötamiseks mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
5OE80  Loobumine Tallinna linna 4,2 miljoni euro suurusest garantiist Eesti Ühistupangalemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
6OE85  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Harku raba Tallinna territooriumil tervikuna kohaliku kaitse alla võtmise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
7OE102  Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1848-k kehtestatud "Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Postitalu tn 3 kinnistu osasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
8OE136  Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsuse nr 19 punktiga 2 kehtestatud "Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka puiestee ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine maaüksuse Lehtri tn 12 osasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
9OE150  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele moodustada komisjon kirjanik Sergei Dovlatovile mälestusmärgi rajamiseks mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
10OE151  2016. aastal mittetulundusühingute tegevuseks ja reservfondist eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse järelkontroll Põhja-Tallinna Valitsusesmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
11OE152  Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse rahaliste vahendite kontroll aastatel 2015 ja 2016mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
12OE153  Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tööaja, töö-, lisa- ja puhkusetasude ning haiguspäevade arvestuse ja kasutamise seaduslikkuse ning otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2015–2016mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
13OE154  Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 1998 otsusega nr 29 kehtestatud "Randvere tee 3 ja 5 detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Puki tee 1 kuni Puki tee 13, Puki tee 15 kuni Puki tee 23 ning Puki tee T1 kinnistute osas ning Randvere tee T1 ja Mähe tee T4 kinnistute osade osasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
14OE155  Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteem" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajalemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
15OE156  Osalemine Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektides "Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ja "Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ning volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajalemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
16OE157  Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Ole koolis - Stay Tuned!" ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajalemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
17OE160  Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2001 otsusega nr 340 kehtestatud "Kammelja tn 1b ja 2 kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Sikuti tn 9 kinnistu osasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
18ME161  Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude katmise kord.mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
19OE162  Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Tallinna kohtuvõitlustest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa asumisisestest teedest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Ilutulestikust Tallinna linnas
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Huvialakoolidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Tondiraba jäähallis toimunud üritusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Võimalikust reoveekatastroofist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Sompa tee renoveerimisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Tallinna prügimajandusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Seoses kirjaliku enampakkumisega Hellemanni ja Munkadetaguse torni üürile andmiseks
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Uut Reidi teed tutvustava meediakampaaniaga seoses
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Lagedi tee 3b, 9a, 11 ja 11a kinnistute olukorrast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Ühistupangast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ivi Eenmaa . Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Suur-Sõjamäe ja Järvevana viadukti sulgemisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Kentmanni tänava seisukorrast
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Mänguväljaku mittesihtotstarbeline kasutamine
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Linnahallist ja selle nõukogust
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Priidu Pärna. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Tallinna linnahalli fassaadi seinamaalingutest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Kaupo Nõlvak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
 
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakorra projekti