Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:2Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:04.12.2017Juhataja:komisjoni esimees Mihhail Kõlvart
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:19:20  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk, Helle Kalda, Kalev Kallo, Mihhail Kõlvart, Maris Lauri, Anto Liivat, Mart Luik, Argo Luude, Kristen Michal, Leonid Mihhailov, Vladimir Panov, Urmo Saareoja, Märt Sults, Rostislav TroŇ°kov, Maksim Volkov, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Risto Kask, Tarvo Sarmet.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Sander Andla, Marek Leemets, Kristiina Must, Karine Oganesjan.
Puudusid: Jürgen Ligi.
Kutsutud: Silver Tamm  linnakassa juhataja.
Külalised:  Moonika Parksepp linnavalitsuse liikmete büroode juht
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 17      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME203  Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele linnavolikogu istungil.
Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 07.12.2017 linnavolikogu istungi ajal ühe tunni jooksul pärast käesoleva eelnõu teise lugemise lõppu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
2ME204  Tallinna linna 2018. aasta eelarve (II lugemine)

Lisadokumendid: 
failMuudatusettepanekute koondtabel
lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele linnavolikogu istungil.
Rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute kohta esitatakse linnavolikogu istungile koondtabeli kujul.
Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 08.12.2017 kell 12.00.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Maksim Volkov