Tallinna Linnavolikogu Linnavarakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:1Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:06.12.2017Juhataja:komisjoni esimees Leonid Mihhailov
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:18:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Vladimir Afanasjev, Andres Koldre, Nikolai Korb, Kersti Kracht, Jevgenija Kukk, Leonid Mihhailov, Deniss Presnetsov, teised komisjoni liikmed Arvo Anderson, Svetlana Baltina, Henrik Murel, Priit Pärtelpoeg, Reet Trei, Eha Võrk.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Valentina Bortnovski, Kristiina Must.
Puudusid: Raivo Aeg, Remo Holsmer, Meelis Krautmann, Ruth-Kaja Pekk, Taavi Rõivas, Rainer Vakra.
Kutsutud: Kaia-Liisa Prous  Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna jurist, Silver Tamm  linnakassa juhataja.
Külalised:  Kaialiisa Koolberg Tallinna Ettevõtlusameti jurist
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME204  Tallinna linna 2018. aasta eelarvetoetada eelnõu esitatud kujul.
2OE201  Viru tn 26 asuva Lilleturu äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumiseltoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
3OE200  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Loopealse pst 8 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamisekstoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Vladimir Afanasjev
4OE205  Pärnu mnt 3 kinnisasjale kontsessionääri kasuks hoonestusõiguse seadmine, Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine, Uus turg, Pärnu mnt T1 // Valli tänav ja Tammsaare park kinnisasjadele hoonestaja kasuks üleehitamisservituutide seadmine ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Vladimir Afanasjev
5OE206  Suur‑Ameerika tn 22-29 korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
6Liikmete määramine linna eluasemekomisjoni ja linnaosade eluasemekomisjonide koosseisumäärata Tallinna Kesklinna linnaosa eluasemekomisjoni koosseisu Reet Trei, Kristiine linnaosa eluasemekomisjoni koosseisu Nikolai Korb, Lasnamäe linnaosa eluasemekomisjoni koosseisu Kersti Kracht, Haabersti linnaosa eluasemekomisjoni koosseisu Ruth-Kaja Pekk, Pirita linnaosa eluasemekomisjoni koosseisu Arvo Anderson ja Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni koosseisu Henrik Murel ning linna eluasemekomisjoni koosseisu Deniss Presnetsov.
7Liikmete määramine linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisumäärata linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu Svetlana Baltina ja Kersti Kracht.