Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:20  
Koosoleku kuupäev:05.12.2019Juhataja:linnavolikogu esimees Tiit Terik
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Sirje Kõrgesaar
Koosoleku lõpp:16:10  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mart Kallas, Leonid Mihhailov, Toivo Tootsen, linnavolikogu kantselei teenistujad Valentina Bortnovski, Jass Juuremaa, Kersti Kalvet-Sepp, Jukko Nooni, Anne Parksepp, Hele Põld, Triin Rait, Larissa Škurat, Marii Viks, Kadri Vilba, Joosep Vimm.
linna õigusdirektor Priit Lello
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME171  Tallinna linna 2020. aasta eelarve (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti II lugemisele
2OE197  Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2020võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
3ME196  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
4ME198  Korteriühistutele toetuste andmise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
5OE194  Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
6ME195  Resotsialiseerimisteenuse osutamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
7OE185  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Abiks hoolduskoormusega inimestele“, nõustumine omafinantseerimisegavõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
8ME187  Kinnisasjale sundvalduse seadmise delegeerimine võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
9OE199  Muinsuskaitseametiga sõlmitava halduslepingu projekti heakskiitminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
10OE182  Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2190-k kehtestatud Tartu mnt 107 / Väike-Sõjamäe tn 12 / Suur-Sõjamäe tn 54 krundi osa detailplaneeringu kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
11OE183  Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005 korraldusega nr 1920-k kehtestatud Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
12OE184  Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 1999 otsusega nr 292 kehtestatud Telliskivi tn 49 ja 51 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
13OE188  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
14OE189  Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
15OE190  Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 otsusega nr 155 osaliselt kehtestatud Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
16OE191  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 82 kehtestatud Pikaliiva-Keskküla detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
17OE192  Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 315 kehtestatud Paldiski mnt, Rannamõisa tee, Kaeravälja tn ja Mõisapõllu tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
18OE193  Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Tallinna korruptsioonivastasest strateegiast
Esitas Isamaa fraktsiooni esimees Mart Luik. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
20Arupärimisele vastamine. Tallinna Televisioonist vabanenud raha
Esitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Mart Kallas ja liige Kairet Remmak-Grassmann. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
21Arupärimisele vastamine. Tallinna Televisiooni kuludest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
22Arupärimisele vastamine. Saastetasu mittemaksmisest Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse poolt
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ja aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
23Arupärimisele vastamine. Yana Toomi nimelise trammi kohta
Esitas Isamaa fraktsiooni liige Priidu Pärna. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1ME183  Riigilipu kasutamise kord Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna linnaosade valitsuste ja Tallinna linna ametiasutuste hoonetes ning linnavolikogu, linnavalitsuse, Tallinna linna ametiasutuste ja linnaosade valitsuste ametlikel üritustelmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
2OE184  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele alustada Tallinna katva moodsa trammivõrgu rajamise ettevalmistamistmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
3OE109  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele tagada linna toel valveperearstiteenuse kättesaadavus igas linnaosas õhtusel ajal ja üle linna nädalavahetustel ning liita kõikide Tallinna linnale kuuluvate haiglate digiregistratuurid ühtse loodava üleriigilise digiregistratuurigamitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
4OE116  Tallinna Linnavolikogu poolt mälestuspäeva väljakuulutaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
5OE122  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele tõsta linna poolt makstavat kooli toiduraha toetustmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
6OE123  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele nimetada Püha Vaimu kiriku ees asuv plats Boris Nemtsovi platsiksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
7OE144  Maamaksust täiendavast vabastamisestmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
8OE154  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele töötada Tallinna linna spordi-, kultuuri- ja vaba aja asutustes välja perepiletite süsteemmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
9OE169  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele alustada üleminekut ühtsele eestikeelsele ja kohatasuta haridussüsteemilemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
10OE170  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele viia läbi analüüs linnaosade otsustuspädevuse suurendamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
11ME176  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
12OE180  Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016–2018mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
13ME181  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
14OE186  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele minna Tallinna koolides üle eestikeelsele õppele üleminekuperioodiga 6 aastat (2020-2026)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
15OE200  Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Kristiine kontserdimajast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Tallinna sotsiaalmajadest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed Helve Särgava ja Rainer Vakra. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Tallinna Linnatranspordi AS kohta
Esitas Isamaa fraktsioon. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Tallinna Pelgulinna Rahvamajast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Siim Tuisk. Vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Tallinna kooli- ja lasteaiavõrgu tulevikust
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Siim Tuisk. Vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Alkoholi müügipiirangust Tallinnas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Rainer Vakra. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Lasteaiaõpetajate ja nende abide palgatõusust
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Lastemänguväljakutest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Tallinna lasteaedade 2020. aasta remondivahenditest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Pallimänguväljakute rajamisest Tallinna linnaosadesse
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumidest, sotsiaalmajutusüksustest ning nendega seotud seaduste mitte täitmisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Siim Tuisk. Vastab linnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti